text 3d logo no background 

 

fuelGR(application) – Καύσιμα, Τιμές, Πρατήρια

 Με την εφαρμογή fuelGR οι χρήστες smartphone ή H/Y μπορούν να δουν σε χάρτη τα πρατήρια και τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα. Η εφαρμογή υπάρχει σε εκδόσεις για Android, Windows 8/8.1/10, Windows Phone8, καθώς και σε web έκδοση (χρήση με browser).

Στις εκδόσεις για Android και Web που είναι οι πιο εξελιγμένες (updates Ιαν/2016), η εφαρμογή λαμβάνει δεδομένα με βάση τη γεωγραφική θέση της συσκευής (χρησιμοποιεί το GPS της συσκευής) ή με υπόδειξη από τον χρήστη της περιοχής πάνω στο χάρτη (με παρατεταμένη πίεση). Στις λοιπές εκδόσεις, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει Νομό και Δήμο, κάτι που θα βελτιωθεί προσεχώς προς την κατεύθυνση της Android έκδοσης. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι κοινά για όλες τις πλατφόρμες. Τα δεδομένα λήψης και οι προβαλλόμενες πληροφορίες μπορεί να φιλτραριστούν ορίζοντας τύπο καυσίμου και εταιρία(-ες) που ενδιαφέρουν, καθώς και παλαιότητα τιμών, δηλ. πόσο παλιά καταχωρημένες τιμές είναι αποδεκτές. Παρέχονται πληροφορίες για βενζίνη (όλων των τύπων), πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, καθώς και υγραέριο.


                         

Εικόνα 1: Βασική οθόνη (αριστερά) και οθόνη ρυθμίσεων (δεξιά) στην έκδοση fuelGR για Android.

 

Η εφαρμογή τροφοδοτείται με δεδομένα από το 
fuelGR XML API που έχει αναπτύξει η ομάδα του Συστήματος Αποδελτίωσης Ιστού DEiXTo και το οποίο να σημειωθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από όποιον ενδιαφέρεται για τέτοια δεδομένα. Πρωτογενής πηγή των δεδομένων είναι βέβαια το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το fuelGR API ενημερώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων πολλές φορές την μέρα, έτσι οι εφαρμογές fuelGR έχουν πάντα "φρέσκα" δεδομένα. Ένα δεύτερο επακόλουθο των παραπάνω είναι ότι αν κάποιος δε βρίσκει στην εφαρμογή κάποιο γνωστό του πρατήριο, τότε είτε το πρατήριο δεν είναι καταχωρημένο από τον ιδιοκτήτη του στο Παρατηρητήριο Τιμών ή αυτός έχει πολλές μέρες να ενημερώσει για τις τιμές του. Οι πρατηριούχοι οφείλουν να κάνουν και τα δύο αυτά βάσει Νόμου – δυστυχώς κάποιοι δεν το κάνουν αλλά με τέτοιες εφαρμογές να μπαίνουν σε όλο και ευρύτερη χρήση, ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούν!

Λειτουργικά, η έκδοση για Android (και Web) είναι εξαιρετικά απλή στη χρήση της. Η εφαρμογή αρχικά ζητά πρατήρια κοντά στη θέση του χρήστη. Όταν ο χρήστης μετακινήσει (pan) τον χάρτη επαρκώς, η εφαρμογή ζητάει εκ νέου δεδομένα για την νέα περιοχή που προβάλλεται στο χάρτη. Σε μικρά επίπεδα zoom η εφαρμογή δεν λαμβάνει δεδομένα γιατί η προβολή τους υπό τέτοιες συνθήκες δεν εξυπηρετεί. Στο πάνω μέρος της εφαρμογής προβάλλονται συγκεντρωτικές τιμές (μέγιστη, ελάχιστη, μέσος όρος) για τα απεικονιζόμενα πρατήρια. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα πρατήριο, οπότε βλέπει σε infobox τις λεπτομέρειες του πρατηρίου και από εκεί μπορεί να λάβει οδηγίες πλοήγησης, εικόνα από StreetView, καθώς και πλήρη τιμοκατάλογο του πρατηρίου.

Ίσως κάποιος αναρωτιέται ήδη τι το παραπάνω έχει αυτή η εφαρμογή από άλλες παρόμοιες. Σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξης, η εφαρμογή παρέχει τα ακριβέστερα δεδομένα θέσης για τα πρατήρια, με τουλάχιστον 75% των πρατηρίων να έχουν διασταυρωθεί χειροκίνητα για την θέση τους. Καμία άλλη εφαρμογή ή on-line πηγή ενημέρωσης για καύσιμα δεν παρέχει τέτοια ακρίβεια γιατί πολύ απλά στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου τα πρατήρια είναι καταχωρημένα μόνο με τη διεύθυνσή τους, η οποία δεν επαρκεί για αυτόματο και ακριβή προσδιορισμό της θέσης του πρατηρίου στο χάρτη. Αποτέλεσμα του εμπλουτισμού των δεδομένων του Υπουργείου από την ομάδα του fuelGR είναι:

                            

Εικόνα 2: Επιπλέον ενέργειες για πρατήριο (αριστερά) και εικόνα πρατηρίου (δεξιά) στο fuelGR για Android.

 

   · η παροχή οδηγιών πλοήγησης προς το         πρατήριο που επέλεξε ο χρήστης με μεγάλη ακρίβεια

   · η δυνατότητα προβολής της πραγματικής          εικόνας του πρατηρίου (μέσω της υπηρεσίας      Google Street View) κάτι που με τη σειρά του        επιτρέπει να δούμε την ποιότητα του πρατηρίου ως εγκατάσταση και το τι άλλες υπηρεσίες παρέχει (πλυντήριο, shop, κτλ).  

Εκτός από την προβολή των πρατηρίων σε χάρτη, υπάρχει και η προβολή σε λίστα με αλφαβητική ή ως προς την τιμή σειρά. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά, η εφαρμογή κάνει zoom τον χάρτη στο συγκεκριμένο πρατήριο. Η προβολή σε λίστα λύνει και το πρόβλημα της προβολής πρατηρίων που δεν έχουν εξακριβωμένη θέση στο χάρτη. Ειδικότερα, η εφαρμογή fuelGR δίνει  τη δυνατότητα στο χρήστη που γνωρίζει, να επισημάνει αυτός τη θέση του πρατηρίου και να τη στείλει για έλεγχο στη ομάδα του fuelGR ή να υποδείξει ότι κάποιο πρατήριο με θέση στο χάρτη πιθανώς δεν είναι σε σωστή θέση. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της υπηρεσίας.


Εικόνα 3: Προβολή πρατηρίων σε λίστα (από την έκδοση fuelGR για Web).

 

Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει και off-line καθώς θυμάται το τελευταίο σετ δεδομένων που έλαβε. Με αυτό τον τρόπο, ακόμη και χρήστες χωρίς συνεχή σύνδεση στο Internet, μπορούν να ωφεληθούν. Για παράδειγμα, κάποιος βλέπει τα πρατήρια στην περιοχή ενδιαφέροντος μέσω του wi-fi του σπιτιού του και στη συνέχεια μπορεί να τα ανακαλεί χωρίς live σύνδεση, ενώ ταξιδεύει.

Το fuelGR κατασκευάστηκε από φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Εφαρμογών Φώτη Κόκκορα, που δημιούργησε το fuelGR XML API και όρισε τις βασικές προδιαγραφές της εφαρμογής. Ειδικότερα:

     ·  ο  Δημήτρης Ντέμος (Σέρβια Κοζάνης) είναι          ο προγραμματιστής των εκδόσεων για                    Windows (πτυχιακή εργασία) και Android, με      επιπλέον σημαντική συμβολή σε θέματα
back-end

· o Τάσος Θεοδοσίου(Αλεξανδρούπολη)            υλοποίησε την έκδοση για Windows Phone 8 (πτυχιακή εργασία),

 · ο Θάνος Πηγαδάς (Χαλάστρα Θεσσαλονίκης) υλοποίησε την έκδοση για Web (browser) (πτυχιακή εργασία)

Η εφαρμογή fuelGR για Web έχει διακριθεί (Μάρτιος 2015) σε hackathon για Ανοιχτά Δεδομένα (OpenData) που συνδιοργάνωσαν η ΕΛΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) και το ΕΚ "Αθηνά" (www.athena-innovation.gr).

Μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις εκδόσεις της εφαρμογής (για Android, για Windows 8/8.1/10, για Windows Phone 8.1, για Web_browser και λοιπά)

 από εδώ


Εικόνα 4: fuelGR για Windows 8/8/1/10

 

 

Εικόνα 5: Βασική Οθόνη σε fuelGR για Web(browser).

 

 

Εικόνα6: fuelGR για Android σεtablet 10' (portrait mode).

 

 

              

Εικόνα7: fuelGR για Windows Phone 8.

 
dell-m101z-580-100.jpg
ROG_TYTAN_CG8480.jpg
4802.jpg
Gadgets.jpg

Ώρα

Μετάφραση

Καιρός

Clear Sky

22.49°C

Βελβεντός

Clear Sky
Humidity: 46%
Wind: 0 M/S

Ημερολόγιο

October 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5