text 3d logo no background 

 

fuelGR(application) – Καύσιμα, Τιμές, Πρατήρια

 Με την εφαρμογή fuelGR οι χρήστες smartphone ή H/Y μπορούν να δουν σε χάρτη τα πρατήρια και τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα. Η εφαρμογή υπάρχει σε εκδόσεις για Android, Windows 8/8.1/10, Windows Phone8, καθώς και σε web έκδοση (χρήση με browser).

Στις εκδόσεις για Android και Web που είναι οι πιο εξελιγμένες (updates Ιαν/2016), η εφαρμογή λαμβάνει δεδομένα με βάση τη γεωγραφική θέση της συσκευής (χρησιμοποιεί το GPS της συσκευής) ή με υπόδειξη από τον χρήστη της περιοχής πάνω στο χάρτη (με παρατεταμένη πίεση). Στις λοιπές εκδόσεις, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει Νομό και Δήμο, κάτι που θα βελτιωθεί προσεχώς προς την κατεύθυνση της Android έκδοσης. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι κοινά για όλες τις πλατφόρμες. Τα δεδομένα λήψης και οι προβαλλόμενες πληροφορίες μπορεί να φιλτραριστούν ορίζοντας τύπο καυσίμου και εταιρία(-ες) που ενδιαφέρουν, καθώς και παλαιότητα τιμών, δηλ. πόσο παλιά καταχωρημένες τιμές είναι αποδεκτές. Παρέχονται πληροφορίες για βενζίνη (όλων των τύπων), πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, καθώς και υγραέριο.


                         

Εικόνα 1: Βασική οθόνη (αριστερά) και οθόνη ρυθμίσεων (δεξιά) στην έκδοση fuelGR για Android.

 

Η εφαρμογή τροφοδοτείται με δεδομένα από το 
fuelGR XML API που έχει αναπτύξει η ομάδα του Συστήματος Αποδελτίωσης Ιστού DEiXTo και το οποίο να σημειωθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από όποιον ενδιαφέρεται για τέτοια δεδομένα. Πρωτογενής πηγή των δεδομένων είναι βέβαια το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το fuelGR API ενημερώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων πολλές φορές την μέρα, έτσι οι εφαρμογές fuelGR έχουν πάντα "φρέσκα" δεδομένα. Ένα δεύτερο επακόλουθο των παραπάνω είναι ότι αν κάποιος δε βρίσκει στην εφαρμογή κάποιο γνωστό του πρατήριο, τότε είτε το πρατήριο δεν είναι καταχωρημένο από τον ιδιοκτήτη του στο Παρατηρητήριο Τιμών ή αυτός έχει πολλές μέρες να ενημερώσει για τις τιμές του. Οι πρατηριούχοι οφείλουν να κάνουν και τα δύο αυτά βάσει Νόμου – δυστυχώς κάποιοι δεν το κάνουν αλλά με τέτοιες εφαρμογές να μπαίνουν σε όλο και ευρύτερη χρήση, ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούν!

Λειτουργικά, η έκδοση για Android (και Web) είναι εξαιρετικά απλή στη χρήση της. Η εφαρμογή αρχικά ζητά πρατήρια κοντά στη θέση του χρήστη. Όταν ο χρήστης μετακινήσει (pan) τον χάρτη επαρκώς, η εφαρμογή ζητάει εκ νέου δεδομένα για την νέα περιοχή που προβάλλεται στο χάρτη. Σε μικρά επίπεδα zoom η εφαρμογή δεν λαμβάνει δεδομένα γιατί η προβολή τους υπό τέτοιες συνθήκες δεν εξυπηρετεί. Στο πάνω μέρος της εφαρμογής προβάλλονται συγκεντρωτικές τιμές (μέγιστη, ελάχιστη, μέσος όρος) για τα απεικονιζόμενα πρατήρια. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα πρατήριο, οπότε βλέπει σε infobox τις λεπτομέρειες του πρατηρίου και από εκεί μπορεί να λάβει οδηγίες πλοήγησης, εικόνα από StreetView, καθώς και πλήρη τιμοκατάλογο του πρατηρίου.

Ίσως κάποιος αναρωτιέται ήδη τι το παραπάνω έχει αυτή η εφαρμογή από άλλες παρόμοιες. Σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξης, η εφαρμογή παρέχει τα ακριβέστερα δεδομένα θέσης για τα πρατήρια, με τουλάχιστον 75% των πρατηρίων να έχουν διασταυρωθεί χειροκίνητα για την θέση τους. Καμία άλλη εφαρμογή ή on-line πηγή ενημέρωσης για καύσιμα δεν παρέχει τέτοια ακρίβεια γιατί πολύ απλά στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου τα πρατήρια είναι καταχωρημένα μόνο με τη διεύθυνσή τους, η οποία δεν επαρκεί για αυτόματο και ακριβή προσδιορισμό της θέσης του πρατηρίου στο χάρτη. Αποτέλεσμα του εμπλουτισμού των δεδομένων του Υπουργείου από την ομάδα του fuelGR είναι:

                            

Εικόνα 2: Επιπλέον ενέργειες για πρατήριο (αριστερά) και εικόνα πρατηρίου (δεξιά) στο fuelGR για Android.

 

   · η παροχή οδηγιών πλοήγησης προς το         πρατήριο που επέλεξε ο χρήστης με μεγάλη ακρίβεια

   · η δυνατότητα προβολής της πραγματικής          εικόνας του πρατηρίου (μέσω της υπηρεσίας      Google Street View) κάτι που με τη σειρά του        επιτρέπει να δούμε την ποιότητα του πρατηρίου ως εγκατάσταση και το τι άλλες υπηρεσίες παρέχει (πλυντήριο, shop, κτλ).  

Εκτός από την προβολή των πρατηρίων σε χάρτη, υπάρχει και η προβολή σε λίστα με αλφαβητική ή ως προς την τιμή σειρά. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά, η εφαρμογή κάνει zoom τον χάρτη στο συγκεκριμένο πρατήριο. Η προβολή σε λίστα λύνει και το πρόβλημα της προβολής πρατηρίων που δεν έχουν εξακριβωμένη θέση στο χάρτη. Ειδικότερα, η εφαρμογή fuelGR δίνει  τη δυνατότητα στο χρήστη που γνωρίζει, να επισημάνει αυτός τη θέση του πρατηρίου και να τη στείλει για έλεγχο στη ομάδα του fuelGR ή να υποδείξει ότι κάποιο πρατήριο με θέση στο χάρτη πιθανώς δεν είναι σε σωστή θέση. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της υπηρεσίας.


Εικόνα 3: Προβολή πρατηρίων σε λίστα (από την έκδοση fuelGR για Web).

 

Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει και off-line καθώς θυμάται το τελευταίο σετ δεδομένων που έλαβε. Με αυτό τον τρόπο, ακόμη και χρήστες χωρίς συνεχή σύνδεση στο Internet, μπορούν να ωφεληθούν. Για παράδειγμα, κάποιος βλέπει τα πρατήρια στην περιοχή ενδιαφέροντος μέσω του wi-fi του σπιτιού του και στη συνέχεια μπορεί να τα ανακαλεί χωρίς live σύνδεση, ενώ ταξιδεύει.

Το fuelGR κατασκευάστηκε από φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Εφαρμογών Φώτη Κόκκορα, που δημιούργησε το fuelGR XML API και όρισε τις βασικές προδιαγραφές της εφαρμογής. Ειδικότερα:

     ·  ο  Δημήτρης Ντέμος (Σέρβια Κοζάνης) είναι          ο προγραμματιστής των εκδόσεων για                    Windows (πτυχιακή εργασία) και Android, με      επιπλέον σημαντική συμβολή σε θέματα
back-end

· o Τάσος Θεοδοσίου(Αλεξανδρούπολη)            υλοποίησε την έκδοση για Windows Phone 8 (πτυχιακή εργασία),

 · ο Θάνος Πηγαδάς (Χαλάστρα Θεσσαλονίκης) υλοποίησε την έκδοση για Web (browser) (πτυχιακή εργασία)

Η εφαρμογή fuelGR για Web έχει διακριθεί (Μάρτιος 2015) σε hackathon για Ανοιχτά Δεδομένα (OpenData) που συνδιοργάνωσαν η ΕΛΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) και το ΕΚ "Αθηνά" (www.athena-innovation.gr).

Μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις εκδόσεις της εφαρμογής (για Android, για Windows 8/8.1/10, για Windows Phone 8.1, για Web_browser και λοιπά)

 από εδώ


Εικόνα 4: fuelGR για Windows 8/8/1/10

 

 

Εικόνα 5: Βασική Οθόνη σε fuelGR για Web(browser).

 

 

Εικόνα6: fuelGR για Android σεtablet 10' (portrait mode).

 

 

              

Εικόνα7: fuelGR για Windows Phone 8.

 

Πήραν την κάτω βόλτα οι πωλήσεις tablets, ανεβαίνουν τα smartphones


Μειωμένες κατά 12,6% σε ετήσια βάση οι πωλήσεις ταμπλετών διεθνώς, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών IDC
 


 

Πτωτικά κινήθηκε, για τέταρτο συνεχές τρίμηνο, η παγκόσμια αγορά των tablets, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών IDC. Οι πωλήσεις υποχώρησαν διεθνώς στην περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου κατά 12,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, φθάνοντας στα 48,7 εκατ. τεμάχια.

Η αγορά των tablets επηρεάζεται αρνητικά από τον ολοένα μεγαλύτερο ανταγωνισμό από άλλες συσκευές, όπως τα "έξυπνα" κινητά (smartphones) με μεγάλη οθόνη και οι πολύ λεπτοί και ελαφροί φορητοί υπολογιστές (laptops), καθώς και από την έλλειψη νέων μοντέλων. Επιπλέον, σύμφωνα με την IDC, οι καταναλωτές τείνουν πλέον να κρατούν μια συσκευή tablet για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.
Οι δύο ηγέτες του κλάδου, η αμερικανική Apple και η νοτιοκορεατική Samsung, είδαν τα μερίδια αγοράς τους να μειώνονται. Η Apple, που διατήρησε την πρώτη θέση, διέθεσε στην παγκόσμια αγορά 9,9 εκατ. συσκευές, έναντι 12,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (πτώση 19,7%) και το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε στο 20,3%. Η δεύτερη Samsung είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 17,1% και να διαμορφώνονται σε 8 εκατ. τεμάχια, ενώ το μερίδιο της μειώθηκε στο 16,5%. Στην τρίτη θέση παρέμεινε η κινεζική Lenovo με πωλήσεις 3,1 εκατ. και μερίδιο 6,3%. Η Asus ήταν τέταρτη με πωλήσεις 1,9 εκατ. και μερίδιο 4%, ενώ η κινεζική Huawei συμπλήρωσε την πεντάδα με πωλήσεις 1,8 εκατ. και μερίδιο 3,7%.

Από την άλλη, ανοδικά κινήθηκε η παγκόσμια αγορά των smartphones την ίδια περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2015, με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 6,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2014 και να φτάνουν τα 355,2 εκατ. Σύμφωνα με την IDC, πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της εν λόγω αγοράς από πλευράς πωλήσεων.
Ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος σε αυτή την κατηγορία των συσκευών, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η κυριαρχία των Samsung και Apple στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς των smartphones. Η Samsung διατήρησε την πρώτη θέση της αγοράς, με πωλήσεις 84,5 εκατ. συσκευών (αύξηση 6,1% σε σχέση με πέρυσι) και μερίδιο αγοράς 23,8%. Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε η Apple, που διέθεσε στην παγκόσμια αγορά 48 εκατ. συσκευές (αύξηση 22,2%) και το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε σε 13,5% έναντι 11,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Huawei με 26,5 εκατ. συσκευές (αυξημένες κατά 60,9% σε σχέση με το περασμένο έτος), με το μερίδιο της να διευρύνεται στο 7,5% από 5% πέρυσι. Η Lenovo κατέλαβε την τέταρτη θέση με πωλήσεις 18,8 εκατ. συσκευών (αυξημένες κατά 11,1%) και με μερίδιο 5,3%. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η επίσης κινεζική Xiaomi, με πωλήσεις 18,3 εκατ. συσκευών και μερίδιο αγοράς 5,2%.

Η Samsung Electronics Hellas ανακοινώνει τη διάθεση του Galaxy Tab A

 

Η Samsung Electronics Hellas ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου tablet, Galaxy Tab A. Εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ, το Galaxy Tab A κυκλοφορεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2015 στην ελληνική αγορά. Με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό συνδυάζει εξαιρετικές επιδόσεις και λειτουργίες σε ανταγωνιστική τιμή, κατατάσσοντας το ως το ιδανικό tablet για καθημερινή χρήση.

 

«Το Galaxy Tab A είναι ένα κομψό και ελαφρύ tablet με τις δυνατότητες και τις επιδόσεις τις οποίες οι καταναλωτές περιμένουν από τη σειρά Galaxy της Samsung. Εξαιρετικά ελαφρύ και με πάχος μόλις 7,5mm, το Galaxy Tab A μεγιστοποιεί τη φορητότητα και την ευκολία χρήσης», σχολίασε ο Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του τμήματος Κινητής της Samsung Electronics Hellas.

Διαβάστε περισσότερα...Tablets

4-weekly-smartphone-250813.jpg
laptops.jpg
dell-m101z-580-100.jpg
web.jpg

Ώρα

Μετάφραση

enfrdeitptrues

Καιρός

Overcast Clouds

8.49°C

Βελβεντός

Overcast Clouds
Humidity: 100%
Wind: 1.03 M/S

Ημερολόγιο

December 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1